Saturday, March 12, 2011

A Final VerseA Final Verse
By: Neil Gabriel G. Bonto

As my naked ears hear the days pass
I realize how mortal I am
We all grow up and learn so fast
Yet no one knows how long they'll last

If I only knew of when is my final existence
I'll write the most touching verses
As well as my hindmost wishes
Words seeking for my friend's forgiveness

I'll share all the thoughts that I want to say
Records of my unforgettable days
With a vision of peaceful world someday
Encouraging readers to live life in God's way

An ode filled of good riddance
A thank you note for my parent's guidance
Along with praises for my loved ones
This will be a sheer remembrance

The poetry of all that I am
Bound with my memories and wisdoms
"Til my last breath comes, I'll bear this upon
Reaching the gate of my Father's Kingdom

"Tapos"


Tapos?
By: Neil Gabreil G. Bonto

Paano nga ba magsulat ng tapos?
Sa papel na musmos
Malinis at walang galos
Gamit ang utak na laos
Hiling na salita ay 'di ubos
Sa pahayag na tuwiran ang agos
Mga ideyang itutubos
Mga katagang nagtutuos
Sa isip ng may kathang nag-uutos
Na isaad ng panulat sa pagkuskos
Hindi alintana ang paltos
Mailahad lang ang damdaming nakagapos 
Hahayaan kaya akong makaraos
Kung sa ganitong daloy  matatapos?

Saturday, March 5, 2011

Sapat??Sapat??
By: Neil Gabriel G. Bonto

May mura o may kamahalan
Makukulay o simple lamang
Isusukat at aapakan
Bibilhin at tatawaran
‘Iyo o sa iba nakalaan
Koleksyon o pangangailangan
Itinago at ‘di maalikabukan
Mababasa at matutuyuan
Lubos na pakikinabangan
Mayroong pagsasawaan
Minahal at iningatan
Itinapon at pinabayaan
Maluluma at malalamatan
Kukupas ang kagandahan
Pinansin o Hinayaan
Kukunin o Iiwan
Ginamit o ipinahiram
Nasira at pinalitan
Maraming duming daraanan
Gagalaw ng sunod-sunuran
Pinaghirapan o pinagkakitaan
Para sa mga paa na nakaabang
Maliit man ay pansinin naman
Dahil ang iba ay walang ganyan